Förslag till riksdagen

Framställning / redogörelse 1988/89:9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Förslag till riksdagen

Riksdagens revisorers förslag angående stödet till

fiskerinäringenFörs.

1988/89:9

Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av vissa planerings- och

stödfrågor på fiskeriområdet.

Med utgångspunkt i det stöd som lämnas enligt förordningen (1985:439)

om statligt stöd till yrkesfisket m.m. har stödformerna fiskeri- och fiskberedningslån

granskats. Samtidigt har revisorerna studerat de statliga myndigheternas

planering av stödet till fisket samt odlingen av fisk och skaldjur.

I skrivelsen noteras att det för såväl olika typer av fiske som odling behövs

bättre planeringsunderlag, så att investeringsstödet kan avvägas mot biologiska

och marknadsmässiga
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.