Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling

Framställning / redogörelse 2012/13:ER1

Sammanfattning

Europarådets parlamentariska församling har under 2012 bl.a. debatterat den arabiska vårens följder, reformeringen av Europarådet, Europadomstolens arbete och reformering, EU:s anslutning till Europakonventionen och utvecklingen i flera av organisationens medlems- och grannländer. Församlingen antog under året 57 resolutioner, 16 rekommendationer och 1 yttrande. Den svenska delegationen deltog mycket aktivt i debatterna i församlingen, skrev motioner och deklarationer, upprättade rapporter och var valobservatörer.

Riksdagens Europarådsdelegation överlämnar den bifogade redogörelsen för verksamheten inom den parlamentariska församlingen under 2012. Till redogörelsen är fogad en förteckning över de rekommendationer och resolutioner och det yttrande som antagits av församlingen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
bereds i utskott

Händelser

statustext: bereds i utskott Inlämning: 2013-09-06 Bordläggning: 2013-09-12 Hänvisning: 2013-09-17 Motionstid slutar: 2013-10-02

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.