Från Sveriges delegation vid OSSE:s parlamentariska församling

Framställning / redogörelse 2008/09:OSSE1

Sammanfattning

Riksdagens delegation vid OSSE:s parlamentariska församling överlämnar bifogade redogörelse för verksamheten inom den parlamentariska församlingen under 2008.

Stockholm den 28 maj 2009

På delegationens vägnar

Walburga Habsburg Douglas

Ann-Sofi Lindenbaum

Innehållsförteckning

Sammanfattning 1

Verksamheten inom OSSE:s parlamentariska församling 2008 3

1 Framväxten av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) 3

2 Den parlamentariska dimensionen inom OSSE 4

2.1 Församlingens verksamhet och organisation 4

2.1.1 Plenarsessioner och vintermöten 4

2.1.2 Presidiet (byrån) 4

2.1.3 Det ständiga utskottet 4

2.1.4 Sekretariatet 5

2.2 Partigrupper 5

3
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2009-06-04 Bordläggning: 2009-06-05 Hänvisning: 2009-06-08 Motionstid slutar: 2009-06-22

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.