Från Sveriges delegation vid OSSE:s parlamentariska församling

Framställning / redogörelse 2012/13:OSSE1

Sammanfattning

Riksdagens delegation i OSSE:s parlamentariska församling överlämnar sin redogörelse för verksamheten inom den parlamentariska församlingen under 2012.

Stockholm den 16 september 2013

På delegationens vägnar

Walburga Habsburg Douglas

Ingrid Tollin

1

20 12/13 :OSSE1

Innehållsförteckning

Sammanfattning...............................................................................................

1

Innehållsförteckning ........................................................................................

2

Verksamheten inom OSSE:s parlamentariska församling 2012 ......................

3

1 Framväxten av Organisationen för säkerhet och samarbete i

Europa (OSSE) ....................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
bereds i utskott

Händelser

statustext: bereds i utskott Inlämning: 2013-09-18 Bordläggning: 2013-09-18 Hänvisning: 2013-09-19 Motionstid slutar: 2013-10-03

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.