Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

Redogörelse 2020/21:JO1

Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

Redogörelse

2020/21:JO1

Justitieombudsmännens

ämbetsberättelse

ISSN
0282-0560

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2020

2 0 2 0 /2 1 :J O1

Innehåll

Till riksdagen.............................................................

10

1. Organisation ..............................................................................

10

2. Verksamheten ............................................................................

12

3. Justitieombudsmännens övergripande redovisning av sina

iakttagelser inom respektive ansvarsområde..............................

15

4. JO:s
Opcat-verksamhet..............................................................

41

5. Internationellt samarbete ...........................................................

52

6.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2020-11-10 Bordlagd: 2020-11-10 Hänvisad: 2020-11-11 Motionstid slutar: 2020-11-25

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.