Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

Redogörelse 2021/22:JO1

Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

Redogörelse

2021/22:JO1

Justitieombudsmännens

ämbetsberättelse

ISSN
0282-0560

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2021

I N N E H Å L L

2 0 2 1 / 2 2 : J O 1

Innehåll

Till riksdagen.............................................................

9

1. Organisation ..............................................................................

9

2. Verksamheten ............................................................................

10

3. Justitieombudsmännens övergripande redovisning av sina

iakttagelser inom respektive ansvarsområde..............................

16

4. Sammanställning över bilagor ...................................................

26

Arbetsmarknad

Arbetsförmedlingen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2021-11-10 Bordlagd: 2021-11-10 Hänvisad: 2021-11-16 Motionstid slutar: 2021-11-25

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.