Kung] Maj.ta skrivelser om talmansförordnanden

Framställning / redogörelse 1916:KMB

Kung] Maj.ta skrivelser om talmansförordnanden.

1

Vi GUSTAF, med Guds udde, Sveriges, Götes och Vendes

Konung, vilja härigenom giva riksdagens första kammare tillkänna, att
Yi i nåder förordnat: till talman i riksdagens första kammare vid innevarande
års lagtima riksdag ledamoten av samma kammare för Gävle stad,
landshövdingen, kommendören med stora korset af Yår nordstjärneorden,
kommendören av Yår vasaorden, första klassen, m. m. greve Hugo Erik
Gustaf Hamilton samt till vice talman ledamoten av samma kammare
för Gävleborgs län, f. d. landshövdingen, kommendören med stora korset
av Yår nordstjärneorden, kommendören av Yår vasaorden, första klassen,
m. m. Albrecht Theodor Odelberg.

Yi förbliva riksdagens första kammare med all kungl. nåd och
ynnest städse välbevågna. Stockholms slott den 14 januari 1916.

GUSTAF.

Oscar von Sydow.

Öppet brev till riksdagens första kammare, angående förordnande av talman
och vice talman i kammaren vid innevarande års lagtima riksdag.

Bihang till riksdagens protokoll 1916. 1 samt.

2

Kung!. Maj ds skrivelser om talmansförordn anden.

"Vi GUSTAF, med Guds udde, Sveriges, Götes och Vendes

Konung, vilja härigenom giva riksdagens andra kammare tillkänna, att
Vi i nåder förordnat: till talman i riksdagens andra kammare vid innevarande
års lagtima riksdag ledamoten av samma kammare för Jämtlands
läns södra valkrets, landshövdingen, kommendören med stora
korset av Vår nordstjärneorden Johan Widén samt till vice talman
ledamoten av samma kammare för Kopparbergs läns norra valkrets,
hemmansägaren, kommendören av Vår vasaorden, andra klassen, riddaren
av Vår nordstjärneorden Daniel Persson i Tällberg.

Vi förbliva riksdagens andra kammare med all kungl. nåd och
ynnest städse välbevågna. Stockholms slott den 14 januari 1916.

GUSTAF.

Oscar von Sydoiv.

*

Öppet brev till riksdagens andra kammare, angående förordnande av talman
och vice talman i kammaren vid innevarande års lagtima riksdag.

Stockholm, Nya Tryckeri-Aktieholaget 1916.