Kungl. Maj.ts svar angående av riksdagen antagen grundlagsändring

Framställning / redogörelse 1918:Kmsvar

Kungl. Maj.ts svar angående av riksdagen antagen grundlagsändring.

KUNGL. MAJ:TS

svar i anledning av en utav innevarande års riksdag antagen
grundlagsändring; givet Stockholms slott å rikssalen
den 2 februari 1918.

Gode herrar och svenske män!

Uti underdånig skrivelse den 1 februari 1918 har M anmält, att
sedan 1917 års riksdag i anledning av väckta motioner antagit såsom
vilande förslag till ändrad lydelse av §§ 12 och 23 riksdagsordningen,
JNi vid numera företagen slutlig prövning för Eder del godkänt och antagit
berörda förslag.

Efter statsrådets hörande har Jag förehaft detta förslag till prövning
och därvid funnit gott att detsamma i nåder gilla och antaga.

Jag förbliver Eder, gode herrar och svenske män, med all kungl
nåd och ynnest städse välbevågen.

GUSTAF.

bihang till riksdagens protokoll 1919. 1 samt.

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.