Nordiska rådets svenska delegations berättelse om verksamheten under 2019

Redogörelse 2019/20:NR1

Redogörelse till riksdagen 2019/20:NR1

Nordiska rådets svenska delegations berättelse om verksamheten under 2019

Till riksdagen

Nordiska rådets svenska delegation överlämnar härmed årsberättelse om sin verksamhet under 2019. Berättelsen innehåller en redogörelse för rådets 71:a session den
29–31
oktober samt en översikt över rådets övriga verksamhet under året.

Stockholm den 12 mars 2020

Hans Wallmark delegationsordförande

Lena Eklöf delegationssekreterare

1

2019/20:NR1

Innehållsförteckning

1

Inledning.....................................................................................................

3

2

Huvuddragen i verksamheten 2019 – det svenska ordförandeskaps-

programmet Norden var dag – demokrati och folklig förankring ...................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

statustext: Redogörelsen bereds i utskott Inlämnad: 2020-03-17 Bordlagd: 2020-03-17 Hänvisad: 2020-03-18 Motionstid slutar: 2020-04-01

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.