Nordiska rådets svenska delegations berättelse om verksamheten under 2020

Redogörelse 2020/21:NR1

Redogörelse till riksdagen 2020/21:NR1

Nordiska rådets svenska delegations berättelse om verksamheten under 2020

Till riksdagen

Nordiska rådets svenska delegation överlämnar härmed bifogad berättelse om sin verksamhet under 2020.

Stockholm den 16 mars 2021

Hans Wallmark

delegationsordförande

Lena Eklöf delegationssekreterare

1

2020/21:NR1

Innehållsförteckning

1

Inledning.....................................................................................................

3

2

Huvuddragen i verksamheten 2020.............................................................

5

3

Sveriges delegation .....................................................................................

8

4

Nordiska rådets sessionsvecka..................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2021-03-17 Bordlagd: 2021-03-18 Hänvisad: 2021-03-19 Motionstid slutar: 2021-04-06

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.