Nordiska rådets svenska delegations berättelse om verksamheten under 2021

Redogörelse 2021/22:NR1

Sammanfattning

Nordiska rådets svenska delegation överlämnar härmed bifogad berättelse om sin verksamhet under 2021.

Stockholm den 16 mars 2022

Hans Wallmark delegationsordförande

Lena Eklöf delegationssekreterare

1

2021/22:NR1

Innehållsförteckning

Sammanfattning..............................................................................................

1

1

Inledning..................................................................................................

3

2

Huvuddragen i verksamheten 2021 .........................................................

5

3

Sveriges delegation................................................................................

10

4

Nordiska rådets 73:e session, Köpenhamn den
2–4
november
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2022-03-16 Bordlagd: 2022-03-16 Hänvisad: 2022-03-17 Motionstid slutar: 2022-03-31

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.