Nordiska rådets svenska delegations

Framställning / redogörelse 2010/11:NR1

Sammanfattning

Nordiska rådets svenska delegation får härmed överlämna bifogade berättelse

angående sin verksamhet under 2010. Berättelsen innehåller en redogörelse för rådets 62:a session den 2–4 november samt en översikt över rådets övriga verksamhet under året.

Stockholm den 16 mars 2011

Karin Åström

Bengt Ohlsson

2000-08-11 16.42

2000-08-11 16.42

2010/11:NR1

2

Innehållsförteckning

SAMMANFATTNING 2010/11:NR1

2000-08-11 16.42

2010/11:NR1 SAMMANFATTNING

2000-08-11 16.42

Sammanfattning 1

Innehållsförteckning 2

1 Inledning 3

2 Sveriges delegation och program för 2010 6

3 Gemenskap 10

4 Grannskap 13

5 Globalisering 18

6 Nordiska rådets 62:a session i Reykjavik den 2–4 november 2010 21

7 Presidiet 27

8 Utskotten och kontrollkommittén
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
bereds i utskott

Händelser

statustext: bereds i utskott Inlämning: 2011-03-22 Bordläggning: 2011-03-28 Hänvisning: 2011-03-29 Motionstid slutar: 2011-04-12

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.