om den år 1894 af dem verkstälda granskning

Framställning / redogörelse 1895:SV

RIKSDAGENS

REVISORERS

BERÄTTELSE

om den år 1894 af dem verkstälda granskning

af

STATSVERKETS

jemte dertill hörande fonders tillstånd,

styrelse och förvaltning under år 1893)

jemte

de, i anledning af samma berättelse, infordrade och till

KONGL. MAJ:T

afgifna underdåniga utlåtanden.

STOCKHOLM

1SAAO MA KITS’ BOKTRYCK FRI-AKTIEBOLAG,

1890.

>k i fl é

i iH >! I •!

\ i*r £ " f a \

fj i i • 1 i f «■; v ? j | '' i'' ’ ?

S w’l I I * ) 1 f I

«f V ?V I '' / r f -..1

I I

r. i * i | r |

f i § is

*. å. s c * l , Ä

r¥ i >''

rv''>

r

j i k

; - $smr

>»• ... t AiO

Kf’HI /i >!M 7

■■ * O i• .■ t. i r:) b 1 . • •". il ; i i i 1 ''» !''

:S£8I ,r •, bi?;,

''••M.! . !-•'' :t

‘•r- ;■ it
-

,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida