om hvad i rikets styrelse sedan sista riksdags sammanträde

Framställning / redogörelse 1896:Rber

Berättelse

om hvad i rikets styrelse sedan sista riksdags sammanträde

sig tilldragit;

gifven Stockholms slott å rikssalen den 18 Januari 1896.

En konvention angående fiskeriförhållandena i de till Sverige och Danmark Konvention

gränsande farvattnen undertecknades den 2 Februari 1895 i Stockholm. Denna fi^CTiförhål
konvention

har ännu ei blifvit ratificerad. landena i de

!

och Danmark

gränsande farvattnen.

Den 16 Maj 1895 afslöts i S:t Petersburg en konvention angående postför- Konvention

bindelserna mellan Sverige och Ryssland. Ratifikationerna af denna konvention ^”fbindelJerna

äro utfärdade i Stockholm den 1 Juni och i S:t Petersburg den 30 Maj. mellan Sverige

och Ryssland.

Den 11 Juni 1895 afslöts i Bryssel en traktat angående ordnande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida