om vad i rikets styrelse sedan sista lagtima riksdags sammanträde sig tilldragit;

Framställning / redogörelse 1918:Rber

Berättelse

om vad i rikets styrelse sedan sista lagtima riksdags sammanträde

sig tilldragit;

given Stockholms slott å rikssalen den 16 januari 1918.

Den 22 februari 1917 undertecknades i Stockholm mellan Sverige, TiiiäggsNorge

och Danmark en tilläggsartikel till myntkonventionen av den 27 ^yD''tkkeönvenmaj

1873 och tilläggskonventionen till densamma av den 16 oktober 1875.tionen av den

Tilläggsartikeln har under den 28 påföljande mars av Kungl. Maj:t27 maj 1873,

ratificerats.

Under den 2 maj 1917 har Kungl. Maj:t utsett en speciell delegation Speciell demed

uppdrag att avresa till Nordamerikas Förenta Stater för att inför- Nordameriskaffa

så fullständiga upplysningar som möjligt rörande utsikterna för kas Förenta

import från Förenta Staterna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.