om vad i rikets styrelse sedan sista lagtima riksdags sammanträde sig tilldragit;

Framställning / redogörelse 1918:Rber

Berättelse

om vad i rikets styrelse sedan sista lagtima riksdags sammanträde

sig tilldragit;

given Stockholms slott å rikssalen den 16 januari 1918.

Den 22 februari 1917 undertecknades i Stockholm mellan Sverige, TiiiäggsNorge

och Danmark en tilläggsartikel till myntkonventionen av den 27 ^yD''tkkeönvenmaj

1873 och tilläggskonventionen till densamma av den 16 oktober 1875.tionen av den

Tilläggsartikeln har under den 28 påföljande mars av Kungl. Maj:t27 maj 1873,

ratificerats.

Under den 2 maj 1917 har Kungl. Maj:t utsett en speciell delegation Speciell demed

uppdrag att avresa till Nordamerikas Förenta Stater för att inför- Nordameriskaffa

så fullständiga upplysningar som möjligt rörande utsikterna för kas Förenta

import från Förenta Staterna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida