Redogörelse till riksdagen 1989/90:15

Framställning / redogörelse 1989/90:15

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Redogörelse till riksdagen

1989/90:15

Fullmäktiges i riksbanken förvaltningsberättelse för

år 1989 Redog.

1989/90:15

Enligt 48 § lagen (1988:1385) för Sveriges riksbank avger fullmäktige i riksbanken

härvid fogade redovisning av riksbankens verksamhet under 1989

jämte förslag till disposition av riksbankens resultat.

I vissa frågor, som fullmäktige behandlat under året och som redovisas i

berättelsen, har avgivits reservationer och särskilda yttranden. Dessa finns

redovisade i fullmäktiges protokoll.

Fullmäktige hemställer

- att riksdagen fastställer riksbankens i förvaltningsberättelsen återgivna

balans- och resultaträkningar för år 1989

- att riksdagen beslutar att av riksbankens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida