Redogörelse till riksdagen 1989/90:15

Framställning / redogörelse 1989/90:15

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Redogörelse till riksdagen

1989/90:15

Fullmäktiges i riksbanken förvaltningsberättelse för

år 1989 Redog.

1989/90:15

Enligt 48 § lagen (1988:1385) för Sveriges riksbank avger fullmäktige i riksbanken

härvid fogade redovisning av riksbankens verksamhet under 1989

jämte förslag till disposition av riksbankens resultat.

I vissa frågor, som fullmäktige behandlat under året och som redovisas i

berättelsen, har avgivits reservationer och särskilda yttranden. Dessa finns

redovisade i fullmäktiges protokoll.

Fullmäktige hemställer

- att riksdagen fastställer riksbankens i förvaltningsberättelsen återgivna

balans- och resultaträkningar för år 1989

- att riksdagen beslutar att av riksbankens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.