Redogörelse till riksdagen 1989/90:21

Framställning / redogörelse 1989/90:21

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Redogörelse till riksdagen

1989/90:21

Styrelsens för stiftelsen Riksbankens

Jubileumsfond berättelse över fondens

verksamhet och förvaltning under år

1989

Innehåll

1989 i korthet 2

Stiftelsens uppdrag, tillkomst, inriktning 2

VD-kommentar 3

Den forskningsstödjande verksamheten 5

Arbetssätt 5

Anslagen till forskning 6

Informationsutbyte, uppföljning m.m 7

Den ekonomiska förvaltningen 10

Stiftelsens placeringsverksamhet 10

Bokföringsmässigt resultat 12

Realt resultat 12

Resultaträkning 14

Balansräkning 15

Noter 16

Revisionsutlåtande 22

Styrelse 23

Revisorer 23

Arbetsgrupper 24

Kansli 24

Adress, telefon m.m 24

Redog.

1989/90:21

1
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.