Redogörelse till riksdagen 1989/90:2

Framställning / redogörelse 1989/90:2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Redogörelse till riksdagen

1989/90:2

Riksdagens revisorers verksamhetsberättelse för

budgetåret 1988/89 1989/90:2

1 Riksdagen 1988189.2 sami. Nr 2

1

Innehåll

Redog. 1989/90:2

Riksdagens revisorers skrivelse 3

1 Riksdagens revisorers uppgift och organisation m.m 4

1.1 Uppgift 4

1.2 Organisation 4

1.3 Arbetsformer (... 5

1.4 Medelstilldelning 7

2 Granskningsverksamheten 7

2.1 Tillbakablick 7

2.2 Granskningsplanen 8

2.3 Slutbehandlade granskningsärenden 9

2.3.1 Vissa tidigare skrivelser till riksdagen 10

2.3.2 Under verksamhetsåret 1988/89 lämnade skrivelser

till riksdagen 12

2.3.3 Annan åtgärd 19

2.4 Pågående granskningsärenden 26

2.5 Granskningen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida