Redogörelse till riksdagen 1989/90:5

Framställning / redogörelse 1989/90:5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Redogörelse till riksdagen

1989/90:5

Riksdagens förvaltningskontors berättelse

för verksamhetsåret 1988/89

Riksdagens förvaltningskontor avger härmed berättelse över verksamheten

hos kontoret den 1 juli 1988— den 30 juni 1989.

Översikt

Den övergripande målsättningen för verksamheten har varit att skapa

goda arbetsförhållanden för riksdagens ledamöter.

En enkät som genomfördes i slutet av verksamhetsåret visade på ett

betydande behov av persondatorer i hemmen, ficktelefoner och telefaxapparater.

Förberedelser för att snabbt kunna tillgodose behoven påbörjades

och beslut fattades om en höjning av kostnadsersättningen

fr.o.m den 1 januari 1990 för att täcka kostnaderna för den nya
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida