Redogörelse till riksdagen1988/89:15

Framställning / redogörelse 1988/89:15

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Redogörelse till riksdagen

1988/89:15

Fullmäktiges i riksbanken förvaltningsberättelse för

år 1988 Redog.

d 1988/89:15

Enligt 48 § lagen (1988:1385) för Sveriges riksbank avger fullmäktige i

riksbanken härvid fogade redovisning av riksbankens verksamhet under 1988

jämte förslag till disposition av riksbankens resultat.

I vissa frågor, som fullmäktige behandlat under året och som redovisas i

berättelsen, har avgivits reservationer och särskilda yttranden. Dessa finns

redovisade i fullmäktiges protokoll.

Fullmäktige hemställer

- att riksdagen fastställer riksbankens i förvaltningsberättelsen återgivna

balans- och resultaträkningar för år 1988

- att riksdagen beslutar att av riksbankens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida