Redogörelse till riksdagen1988/89:21

Framställning / redogörelse 1988/89:21

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Redogörelse till riksdagen

1988/89:21

Styrelsens för stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

berättelse över fondens verksamhet och förvaltning Redog.

under år 1988 1988/89:21

Innehåll

1988 i korthet 2

Stiftelsens uppdrag, tillkomst, inriktning 2

VD-kommentar 3

Den forskningsstödjande verksamheten 5

Arbetssätt 5

Anslagen till forskning 6

Informationsutbyte, uppföljning m.m 7

Den ekonomiska förvaltningen 9

Resultaträkning 10

Balansräkning 10

Revisionsutlåtande 12

Styrelse 13

Revisorer 13

Arbetsgrupper 14

Kansli 14

1 Riksdagen 1988/89. 2 sami. Nr 21

1988 i korthet

Redog. 1988/89:21

- 65,9 miljoner kronor har fördelats som anslag till forskning,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida