Redogörelse till riksdagen1988/89:21

Framställning / redogörelse 1988/89:21

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Redogörelse till riksdagen

1988/89:21

Styrelsens för stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

berättelse över fondens verksamhet och förvaltning Redog.

under år 1988 1988/89:21

Innehåll

1988 i korthet 2

Stiftelsens uppdrag, tillkomst, inriktning 2

VD-kommentar 3

Den forskningsstödjande verksamheten 5

Arbetssätt 5

Anslagen till forskning 6

Informationsutbyte, uppföljning m.m 7

Den ekonomiska förvaltningen 9

Resultaträkning 10

Balansräkning 10

Revisionsutlåtande 12

Styrelse 13

Revisorer 13

Arbetsgrupper 14

Kansli 14

1 Riksdagen 1988/89. 2 sami. Nr 21

1988 i korthet

Redog. 1988/89:21

- 65,9 miljoner kronor har fördelats som anslag till forskning,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.