Redogörelse till riksdagen1988/89:4

Framställning / redogörelse 1988/89:4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Redogörelse till riksdagen

1988/89:4

Nordiska rådets svenska delegations berättelse

angående sin verksamhet sedan rådets trettiofemte i^s/89-4

session t.o.m. trettiosjätte sessionen

Nordiska rådets svenska delegation får härmed överlämna bifogade berättelse

angående sin verksamhet sedan rådets trettiofemte session. Särskild

uppmärksamhet har ägnats rådets trettiosjätte session, som ägde rum den

7-11 mars 1988 i Oslo.

Stockholm den 27 oktober 1988

För Nordiska rådets svenska delegation

Karin Söder

Bert Isacsson

1 Riksdagen 1988/89. 2 sami. Nr 4

1

Innehållsförteckning

Redog. 1988/89:4

Sida

A. Sammanfattning 3

B. Delegationen och dess verksamhet 6

C. 36:e sessionen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida