Riksdagens revisorers förslag angående AmuGruppen AB

Framställning / redogörelse 1996/97:RR8

Förslag till riksdagen 1996/97:RR8

Riksdagens revisorers förslag angående

AmuGruppen AB

1996/97

RR8

Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av AmuGruppen AB.

Inledning

Beslut om skrivelsen har fattats av revisorerna i plenum den 5 februari 1997. Revisorernas beslut att genomföra en granskning av AmuGruppen AB har sitt ursprung i en framställan från riksdagens arbetsmarknadsutskott den 11 december 1996 om en skyndsam granskning av bakgrunden till den uppkomna situationen för bolaget. Utskottet såg gärna att resultatet av granskningen kan föreligga i samband med att utskottet behandlar den plan till

långsiktig lösning för bolaget som regeringen aviserat.

Riksdagens revisorer påbörjade hösten 1996 en granskning av hur staten utövar sin roll som ägare
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1997-02-14 Bordläggning: 1997-02-14 Hänvisning: 1997-02-24 Motionstid slutar: 1997-03-03

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.

Förslagspunkter (2)