Riksdagens revisorers förslag angående den stat- liga personalpolitiken

Framställning / redogörelse 1995/96:RR7

Förslag till riksdagen 1995/96:RR7

Riksdagens revisorers förslag angående den stat-

liga personalpolitiken

1995/96

RR7

Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av den statliga personalpolitiken.

1 Revisorernas granskning

Riksdagens revisorer har granskat den personalpolitiska reform för staten som riksdagen beslutade om åren 1985 och 1987. Initiativet till granskningen har tagits av revisorernas arbetsutskott. Syftet var att undersöka hur regeringen har genomfört dessa beslut samt hur myndigheterna har hanterat sitt vidgade arbetsgivar- och personalansvar på området. Särskilt har rekrytering och personalrörlighet, chefsutveckling, arbetsmiljö samt kompetensutveckling studerats. Resultatet av granskningen har redovisats i revisorernas rapport 1994/95:12 Statlig
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1996-01-24 Bordläggning: 1996-01-25 Hänvisning: 1996-01-26 Motionstid slutar: 1996-02-09

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.

Förslagspunkter (16)