Riksdagens revisorers förslag angående insatser för att främja jämställdheten i arbetslivet

Framställning / redogörelse 1995/96:RR8

Förslag till riksdagen 1995/96:RR8

Riksdagens revisorers förslag angående

insatser för att främja jämställdheten i arbetslivet

1995/96

RR8

Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av statliga insatser för att främja jämställdheten i arbetslivet. Granskningen har initierats av revisorerna. Dess upplägning och preliminära resultat har redovisats i rapporten Jämställt med statens hjälp? (rapport 1995/96:1), som fogas till denna skrivelse som bilaga 1.

I revisionsrapporten framför revisorerna uppfattningen att det i statsförvaltningen har funnits ett betydande ointresse för jämställdhetsfrågor. Denna slutsats grundas på två – i och för sig begränsade – fallstudier; den ena avseende jämställdhetsplaner vid fyra statliga myndigheter, den andra avseende hanteringen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1996-03-06 Bordläggning: 1996-03-06 Hänvisning: 1996-03-07 Motionstid slutar: 1996-03-21

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.

Förslagspunkter (6)
Följdmotioner (10)