RR11

Framställning / redogörelse 2000/01:RR11

RR11

Förslag till riksdagen

2000/01:RR11

2000/01:RR11

Riksdagens revisorers förslag angående

Nya vägar till vägar och järnvägar?

2000/01

RR11

1 Revisorernas granskning

Riksdagens revisorer har på eget initiativ granskat väg- och järnvägsinveste- ringar som helt eller delvis finansieras på annat sätt än med anslag över statsbudgeten. Granskningen har inriktats både på de olika finansieringsfor- mer som har använts och på det samhällsekonomiska underlag som har tagits fram för beslut om väg- och järnvägsinvesteringar.

Resultatet av revisorernas granskning har redovisats i rapporten 2000/01:5 Nya vägar till vägar och järnvägar?. I rapporten granskas olika motiv till alternativ finansiering och finansieringsformernas ekonomiska konsekvenser. I rapporten presenteras
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2001-02-15 Bordläggning: 2001-02-16 Hänvisning: 2001-02-20 Motionstid slutar: 2001-03-05

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.

Förslagspunkter (6)