Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2006

Framställning / redogörelse 2006/07:RS2

Redogörelse till riksdagen 2006/07:RS2

Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2006

Riksdagsstyrelsen

Riksdagsstyrelsen har vid sammanträde den 14 februari 2007 fastställt årsredovisningen avseende 2006 års verksamhet.

Riksdagsstyrelsens ledamöter 2006

Per Westerberg (m),

Britt Bohlin Olsson (s),

Lars Lindblad (m),

talman

(ordförande)

Leif Jakobsson (s),

Margareta Pålsson (m),

Berit Andnor (s),

Morgan Johansson (s),

Hillevi Engström (m),

Roger Tiefensee (c),

Johan Pehrson (fp),

Margareta Israelsson (s)

Föredragande i riksdagsstyrelsen

Anders Forsberg

(riksdagsdirektör)

1

2006/07:RS2

Innehållsförteckning

Riksdagsstyrelsen ............................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2007-02-21 Bordläggning: 2007-02-27 Hänvisning: 2007-02-28