Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2009

Framställning / redogörelse 2009/10:RS2

Redogörelse till riksdagen 2009/10:RS2

Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2009

Riksdagsstyrelsen

Riksdagsstyrelsen har vid sammanträde den 17 februari 2010 fastställt årsredovisningen avseende 2009 års verksamhet.

Riksdagsstyrelsens ledamöter 2009

Per Westerberg (m)

Sven-Erik
Österberg (s)

Lars Lindblad (m)

talman

(ordförande)

Leif Jakobsson (s)

Margareta Pålsson (m)

Berit Andnor (s)

Morgan Johansson (s)

Magdalena Andersson (m)

Roger Tiefensee (c)

Johan Pehrson (fp)

Margareta Israelsson (s)

Föredragande i riksdagsstyrelsen

Anders Forsberg

(riksdagsdirektör)

1

2009/10:RS2

RS2_0910.doc

Innehållsförteckning

Riksdagsstyrelsen ............................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2010-02-18 Bordläggning: 2010-03-01 Hänvisning: 2010-03-02 Motionstid slutar: 2010-03-16