Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2020

Redogörelse 2020/21:RS1

Redogörelse till riksdagen 2020/21:RS1

Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2020

Riksdagsstyrelsen har vid sitt sammanträde den 22 februari 2021 beslutat om Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2020.

Andreas Norlén (M)

Erik Ezelius (S)

Annelie Karlsson (S)

talman (ordförande)

Tobias Billström (M)

Jessika Roswall (M)

Hans Wallmark (M)

Mattias Karlsson i

Julia Kronlid (SD)

Anders W Jonsson (C)

Norrhult (SD)

Hanna Gunnarsson (V)

Annika Hirvonen (MP)

Föredragande i riksdagsstyrelsen

Ingvar Mattson riksdagsdirektör

1

2020/21:RS1

RIKSDAGSFÖRVALTNINGENS ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2020

All offentlig makt i Sverige utgår från folket

Den svenska folkstyrelsen bygger
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2021-02-22 Bordlagd: 2021-02-23 Hänvisad: 2021-02-24 Motionstid slutar: 2021-03-10

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.