Riksrevisionens årsredovisning för 2019

Redogörelse 2019/20:RR1

Redogörelse till riksdagen 2019/20:RR1

Riksrevisionens årsredovisning för 2019

Till riksdagen

Riksrevisionen överlämnar härmed Riksrevisionens årsredovisning för 2019. Årsredovisningen beslutades den 14 februari 2020 av Stefan Lundgren.

Stockholm den 14 februari 2020

Stefan Lundgren

riksrevisor med administrativt ansvar

1

2019/20:RR1

Beslut, intygande och underskrift

Riksrevisorn med administrativt ansvar fattar beslut om Riksrevisionens årsredovisning enligt 4 a § lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen.

Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Jag bedömer att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten är betryggande.

Stockholm
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

statustext: Redogörelsen bereds i utskott Inlämnad: 2020-02-14 Bordlagd: 2020-02-18 Hänvisad: 2020-02-19 Motionstid slutar: 2020-03-03

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.