Riksrevisionens redogörelse för granskningen av Årsredovisning för staten 2013

Framställning / redogörelse 2013/14:RR4

Sammanfattning

Riksrevisionen har i enlighet med lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granskat regeringens Årsredovisning för staten 2013. Revisionen har utgått från de bestämmelser som gällerårsredovisningen för staten i budgetlagen (2011:203).

Som framgår av revisionsberättelsen och revisionsrapporten, bilagor i denna redogörelse, är det Riksrevisionens uppfattning att Årsredovisning för staten 2013 i allt väsentligt är upprättad i enlighet med bestämmelserna i budgetlagen. I likhet med föregående år omfattar uttalandet inte frågan om årsredovisningen ger en rättvisande bild. Det ska inte tolkas som att Riksrevisionen funnit väsentliga fel i sin granskning, utan är en konsekvens av att budgetlagen inte utgör ett ramverk för redovisning i syfte att uppnå en rättvisande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
bereds i utskott

Händelser

statustext: bereds i utskott Inlämning: 2014-05-14 Bordläggning: 2014-05-19 Hänvisning: 2014-05-26 Motionstid slutar: 2014-06-03

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.