Riksrevisionens redogörelse för granskningen av Årsredovisning för staten 2014

Redogörelse 2014/15:RR4

Redogörelse till riksdagen 2014/15:RR4

2014/15:RR4

Riksrevisionens redogörelse för granskningen av Årsredovisning för staten 2014

Riksrevisionen har i enlighet med lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granskat Årsredovisning för staten 2014.

Härmed överlämnas i bilaga revisionsberättelse över Årsredovisning för staten 2014 i enlighet med riksdagsordningen (1974:153) 9 kap. 17 § tilläggsbestämmelsen 9.17.6.

Riksrevisionen lämnar den 13 maj till riksdagen även en granskningsrapport (RiR 2015:9) med iakttagelser över transparensen i Årsredovisning för staten 2014.

Stockholm den 12 maj 2015

Claes Norgren

Riksrevisor

1

2014/15:RR4

2

2014/15:RR4

3

2014/15:RR4

4

2014/15:RR4

Tryck: Elanders, Vällingby 2015 5
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

statustext: Redogörelsen bereds i utskott Inlämnad: 2015-05-13 Bordlagd: 2015-05-19 Hänvisad: 2015-05-20 Motionstid slutar: 2015-06-03

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.