Riksrevisionens redogörelse om granskningen av årsredovisningen för staten 2012

Framställning / redogörelse 2012/13:RR4

Redogörelse till riksdagen 2012/13:RR4

Riksrevisionens redogörelse om granskningen av årsredovisningen för staten 2012

Riksrevisionen har i enlighet med lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granskat årsredovisningen för staten 2012.

Härmed överlämnas revisionsberättelsen över årsredovisningen för staten 2012 i enlighet med tilläggsbestämmelsen 3.8.5 till 3 kap. 8 § riksdagsordningen (se bilaga).

Stockholm den 16 maj 2013

Claes Norgren

1

2 0 1 2 /1 3 :RR 4

BILAGA

2

2 0 1 2 / 1 3 :R R4

3

2 0 1 2 /1 3 :RR 4

4

2 0 1 2 / 1 3 :R R4

5

2 0 1 2 /1 3 :RR 4

6

2 0 1 2 / 1 3 :R R4

7

2 0 1 2 /1 3 :RR 4

8

2 0 1 2 / 1 3 :R R4

9

2 0 1 2 /1 3 :RR 4

10

2 0 1 2 / 1 3 :R R4

11

2 0 1 2 /1 3 :RR 4

12

2 0 1 2 / 1 3 :R R4

13

2 0 1 2 /1 3 :RR 4

14

2 0 1 2 / 1 3 :R R4

15

2 0 1 2 /1 3 :RR 4

16

2 0 1 2 / 1 3 :R R4

Elanders, Stockholm 2013 17
bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2013-05-16 Bordläggning: 2013-05-21 Hänvisning: 2013-05-22 Motionstid slutar: 2013-06-05