Riksrevisionens redogörelse om Riksrevisionens årsredovisning för 2012

Framställning / redogörelse 2012/13:RR1

2000-08-11 16.42

2000-08-11 16.42

Redogörelse till riksdagen

GRUNDLäGGANDE BESTäMMELSER 2012/13:RR1

2000-08-11 16.42Utkast

2012/13:RR1 GRUNDLäGGANDE BESTäMMELSER

Utkast2000-08-11 16.42

2012/13:RR1

2000-08-11 16.42

Riksrevisionens redogörelse om Riksrevisionens årsredovisning för 2012

Riksrevisionen överlämnar härmed Riksrevisionens årsredovisning för 2012. Enligt lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen ska riksrevisorn med administrativt ansvar besluta om årsredovisningen för myndigheten. Årsredovisningen beslutades den 15 februari 2013 av Claes Norgren.

Stockholm den 15 februari 2013

Claes Norgren

Riksrevisor

2012/13:RR1

Riksrevisionens årsredovisning 2012

GRUNDLäGGANDE BESTäMMELSER 2012/13:RR1

2000-08-11 16.42Utkast

2012/13:RR1
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
bereds i utskott

Händelser

statustext: bereds i utskott Inlämning: 2013-02-15 Bordläggning: 2013-02-19 Hänvisning: 2013-02-20 Motionstid slutar: 2013-03-06

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.