Riksrevisionens redogörelse om riksrevisorernas årliga rapport 2011

Framställning / redogörelse 2010/11:RR5

1

Redogörelse till riksdagen

INNEHåLLSFöRTECKNING 2010/11:RR5

2000-08-11 16.42

2010/11:RR5 INNEHåLLSFöRTECKNING

2000-08-11 16.42

2010/11:RR5

Riksrevisionens redogörelse om riksrevisorernas årliga rapport 2011

Riksrevisorernas årliga rapport ska enligt tilläggsbestämmelsen 3.8a.2 till 3 kap. 8 § riksdagsordningen lämnas som en redogörelse till riksdagen. Bilagt finns den av riksrevisorerna beslutade årliga rapporten 2011.

Stockholm den 27 maj 2011

Claes Norgren Jan Landahl Gudrun Antemar

2010/11:RR5

2

Innehållsförteckning

INNEHåLLSFöRTECKNING 2010/11:RR5

2000-08-11 16.42

2010/11:RR5 INNEHåLLSFöRTECKNING

2000-08-11 16.42

Innehållsförteckning 2

Riksrevisorernas årliga rapport 2011 3

Inledning 5

Utmaningar för transfereringssystemen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2011-06-13 Bordläggning: 2011-06-13 Hänvisning: 2011-06-14 Motionstid slutar: 2011-09-21