Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Sveriges riksbanks årsredovisning för 2010

Framställning / redogörelse 2010/11:RR2

1999/2000:T1

Redogörelse till riksdagen

2010/11:RR2

Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Sveriges riksbanks årsredovisning för 2010

Riksrevisionen har i enlighet med lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granskat Riksbankens årsredovisning för 2010.

Härmed överlämnas revisionsberättelsen över Riksbankens årsredovisning för 2010 i enlighet med tilläggsbestämmelsen 3.8.5 till 3 kap. 8 § riksdagsordningen (se bilaga).

Stockholm den 22 februari 2011

Gudrun Antemar

Elanders, Vällingby 2011

bereds i utskott

Händelser

statustext: bereds i utskott Inlämning: 2011-02-23 Bordläggning: 2011-02-28 Hänvisning: 2011-03-01 Motionstid slutar: 2011-03-15

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.