Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning för 2013

Framställning / redogörelse 2013/14:RR3

Redogörelse till riksdagen

2013/1414:RR3

Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning för 2013

Riksrevisionen har i enlighet med lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granskat Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning för 2013.

Härmed överlämnas revisionsberättelsen över Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning för 2013 i enlighet med tilläggsbestämmelsen 3.8.5 till 3 kap. 8 § riksdagsordningen (se bilaga).

Stockholm den 24 februari 2014

Jan Landahl

1

20 13/14 :RR 3

2

2013/ 14 :R R3

3

20 13/14 :RR 3

4 Elanders, Stockholm 2014
bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2014-02-24 Bordläggning: 2014-02-27 Hänvisning: 2014-02-28 Motionstid slutar: 2014-03-14