Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Sveriges riksbanks årsredovisning 2018

Redogörelse 2018/19:RR2

Redogörelse till riksdagen 2018/19:RR2

Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Sveriges riksbanks årsredovisning 2018

Till riksdagen

Riksrevisionen har i enlighet med lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granskat Riksbankens årsredovisning för 2018.

Härmed överlämnas revisionsberättelsen över Riksbankens årsredovisning för 2018 i enlighet med tilläggsbestämmelsen 9.17.6 till 9 kap. 17 § riksdagsordningen (se bilaga).

Stockholm den 4 mars 2019

Helena Lindberg

1

2018/19:RR2

2

2018/19:RR2

3

2018/19:RR2

4

2018/19:RR2

5

2018/19:RR2

6

Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

statustext: Redogörelsen bereds i utskott Inlämnad: 2019-03-04 Bordlagd: 2019-03-05 Hänvisad: 2019-03-06 Motionstid slutar: 2019-03-20

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.