Riksrevisionens styrelses framställning angående regeringens beredning och redovisning av skatteutgifter

Framställning / redogörelse 2006/07:RRS25

Sammanfattning

Riksrevisionen har granskat regeringens beredning och redovisning av skatteutgifter under åren 1996–2006. Resultatet av granskningen redovisas i rapporten Regeringens beredning och redovisning av skatteutgifter (RiR 2007:3).

Riksrevisionens granskning visar att det finns en rad brister i regeringens redovisning av skatteutgifter. Redovisningen uppfyller inte grundläggande krav på en transparent budgetredovisning och den är inte särskilt användbar som grund för prioriteringar. Många skatteutgifter har införts med bristfälligt underlag. Vare sig befintliga eller nya skatteutgifter är integre­rade i budget­processen på motsvarande sätt som anslag på utgiftssidan.

Styrelsen anser att riksdagen bör få tillgång till en tydlig och fullständig redovisning av de skatteutgifter
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2007-05-15 Bordläggning: 2007-05-16 Hänvisning: 2007-05-21 Motionstid slutar: 2007-05-31

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.

Förslagspunkter (4)