Riksrevisionens styrelses framställning angående beredskapen för kärnkraftsolyckor

Framställning / redogörelse 2006/07:RRS26

Sammanfattning

Riksrevisionen har granskat beredskapen för kärnkraftsolyckor. Resultatet av granskningen har redovisats i rapporten Beredskapen för kärnkraftsolyckor (RiR 2007:4).

Riksrevisionen gör i granskningen bedömningen att myndigheternas operativa förmåga att hantera de akuta insatserna under en kärnkraftsolycka i huvudsak är god men att den har vissa brister. Exempelvis är informationen mellan myndigheterna och Regeringskansliet inte optimal. Det förekommer vidare att myndigheter, däribland Regeringskansliet, inte deltar i de beredskapsövningar som hålls. Viss utrustning är inte effektiv och medför risk för felaktigheter i mätningar av strålning och i kommunikationen av mätresultat.

Riksrevisionen gör också bedömningen att den operativa förmågan att hantera de långsiktiga
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2007-06-19 Bordläggning: 2007-06-19 Hänvisning: 2007-06-20 Motionstid slutar: 2007-09-21
Förslagspunkter (3)