Riksrevisionens styrelses redogörelse angående formerna för styrning av de statliga bolagen

Framställning / redogörelse 2006/07:RRS3

Sammanfattning

Riksrevisionen har granskat formerna för regeringens styrning av de statliga bolagen. Resultatet har redovisats i rapporten Vad och vem styr de statliga bolagen? (RiR 2006:11).

Rapporten bygger på iakttagelser från Riksrevisionens tidigare granskningar av vissa statliga bolag tillsammans med en systematisk genomgång av nytt ma­terial. Den nya granskningen omfattar i det närmaste samtliga bolag i vilka sta­ten äger större delen av aktierna.

Granskningen visar enligt Riksrevisionen att regeringens styrning av bolagen baseras på dokument vars innehåll är otydligt och vars rättsliga status är oklar. De styrdokument som används, vid sidan av bolagsordningen, har van­li­gen inte beslutats på bolagsstämma. Dessutom finns otydligheter i dokumentens innehåll, speciellt vad
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
bereds i utskott

Händelser

statustext: bereds i utskott Inlämning: 2006-10-09 Bordläggning: 2006-10-10 Hänvisning: 2006-10-11

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.