Riksrevisionens styrelses redogörelse angående Riksrevisionens årsredovisning för 2007

Framställning / redogörelse 2007/08:RRS10

1999/2000:T1

Redogörelse till riksdagen

2007/08:RRS10

Riksrevisionens styrelses redogörelse angående Riksrevisionens årsredovisning för 2007

Till riksdagen

Riksrevisionens styrelse överlämnar härmed Riksrevisionens årsredovisning för 2007. Enligt 12 kap. 7 § regeringsformen och 12 § lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen ska styrelsen besluta om årsredovisning för myndigheten. Årsredovisningen har vid sammanträde den 20 februari 2008 fastställts av styrelsen.

Stockholm den 20 februari 2008

På Riksrevisionens styrelses vägnar

Eva Flyborg

Anna Aspegren

Följande ledamöter har deltagit i beslutet:

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Eva Flyborg (fp), Anne-Marie Pålsson (m), Carina Adolfsson Elgestam (s), Ewa Thalén Finné (m), Alf Eriksson
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2008-02-20 Bordläggning: 2008-02-22 Hänvisning: 2008-03-03 Motionstid slutar: 2008-03-10