RR10

Framställning / redogörelse 2002/03:RR10

Förslag till riksdagen

2002/03:RR10

Riksdagens revisorers förslag angående styrningen av AMS och länsarbetsnämnderna 2002/03 RR10 Inledning

Bakgrund

Riksdagens revisorer har granskat styrningen av AMS och länsarbetsnämnderna. Granskningen har sitt ursprung i en framställan från riksdagens arbetsmarknadsutskott. Resultaten av granskningen har redovisats i rapporten 2002/03:2 Styrningen av AMS och länsarbetsnämnderna (se bilaga 1). Rapporten har remissbehandlats. En sammanfattning av remissvaren finns i

bilaga 2.

Inriktning och slutsatser

Syftet med granskningen har varit att närmare analysera hur styrningen och uppföljningen fungerar inom det arbetsmarknadspolitiska området. Granskningen har avgränsats till ett av regeringens styrmedel, nämligen den ekonomiska styrningen.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
bereds i utskott

Händelser

statustext: bereds i utskott Inlämning: 2003-03-18 Bordläggning: 2003-03-19 Hänvisning: 2003-03-20 Motionstid slutar: 2003-04-03

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.

Förslagspunkter (7)