RR11

Framställning / redogörelse 2001/02:RR11

Förslag till riksdagen

2001/02:RR11

Riksdagens revisorers förslag angående Myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet 2001/02 RR11 Revisorernas granskning

Riksdagens revisorer har på eget initiativ granskat statens insatser mot ekonomisk brottslighet, med tyngdpunkt på samverkan mellan de myndigheter som har i uppdrag att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Resultatet av revisorernas granskning har redovisats i rapporten 2001/02:3 Myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet. Rapporten finns som bilaga 1 till denna skrivelse. Rapporten har remissbehandlats. En sammanfattning av remissvaren finns i bilaga 2. Rapporten har även diskuterats på ett seminarium hos Riksdagens revisorer den 22 november 2001. Vid seminariet deltog förutom representanter för revisorerna även representanter
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2001-12-19 Bordläggning: 2001-12-28 Hänvisning: 2002-01-15 Motionstid slutar: 2002-01-30

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.

Förslagspunkter (1)