RR13

Framställning / redogörelse 1999/2000:RR13

Förslag till riksdagen

1999/2000:RR13

Riksdagens revisorers förslag angående arbets-linjens tillämpning för de äldre 1999/2000 RR13 Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av arbetslinjens tillämpning för de äldre.

1 Revisorernas granskning

I februari 1999 fattade Riksdagens revisorer på eget initiativ beslut om att granska hur arbetslinjen tillämpas för den äldre arbetskraften (Arbetslinjen i praktiken, förstudie 1998/99:4).

Arbetslinjen har sedan lång tid varit en grundläggande princip inom svensk arbetsmarknads- och socialpolitik. Inom arbetsmarknadspolitiken myntades begreppet "arbetslinjen" av dåvarande Civildepartementet redan 1908. Arbetslinjen innebär att perioder med kontantstöd ska begränsas till förmån för i första hand arbete och i andra hand aktiva
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2000-07-04 Hänvisning: 2000-07-04 Bordläggning: 2000-07-04 Motionstid slutar: 2000-10-04

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.

Förslagspunkter (6)