RR14

Framställning / redogörelse 2002/03:RR14

Förslag till riksdagen

2002/03:RR14

Riksdagens revisorers förslag angående Försvarsmaktens arbetsgivarpolitik 2002/03 RR14 Revisorernas granskning

Riksdagens revisorer har efter ett förslag från försvarsutskottet granskat arbetsgivarpolitiken inom Försvarsmakten med särskild inriktning på lönebildningen. Myndighetens lönebildning påverkar inte bara den egna verksamheten, utan har dessutom verkningar för samhällsekonomin i stort. Lönebildningen är bl.a. därför ett av myndighetens viktigaste arbetsgivarpolitiska instrument.

I rapporten Giv akt på lönebildningen (bilaga till denna skrivelse) konstaterar revisorerna att flera faktorer försvårar Försvarsmaktens möjligheter att anpassa lönebildningen till att främja verksamhetsintresset. Det gäller attityderna till arbetsgivarfrågor
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2003-04-28 Bordläggning: 2003-04-28 Hänvisning: 2003-04-29 Motionstid slutar: 2003-05-13
Förslagspunkter (6)