RR18

Framställning / redogörelse 2001/02:RR18

Förslag till riksdagen

2001/02:RR18

Riksdagens revisorers förslag angående ROT-avdragets effekter 2001/02 RR18 Revisorernas granskning

Riksdagens revisorer har på initiativ från bostadsutskottet granskat effekterna av det statliga ROT-avdraget som fanns mellan åren 1993 och 1999. Revisorernas granskning redovisades i rapporten ROT-avdragets effekter 2001/02:8. Rapporten finns som bilaga 1 i denna skrivelse. Rapporten har remissbehandlats. En sammanfattning av remissinstansernas svar finns i bilaga 2.

Riksdagens revisorer redovisar inledningsvis en sammanfattning av rapporten. Därefter redovisas remissinstansernas synpunkter på rapporten. Slutligen redovisar revisorerna sina slutliga överväganden och förslag med anledning av rapporten.

Sammanfattning av rapporten

Bakgrund

Ett
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2002-04-02 Bordläggning: 2002-04-02 Hänvisning: 2002-04-03 Motionstid slutar: 2002-04-17

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.

Förslagspunkter (1)