Tillämpningen av Lissabonfördraget i riksdagen

Framställning / redogörelse 2008/09:RS4

Sammanfattning

Lissabonutredningen har till riksdagsstyrelsen överlämnat betänkandet Tillämpningen av Lissabonfördraget i riksdagen. Utredningens betänkande finns som bilaga till denna framställning. Riksdagsstyrelsen överlämnar genom denna framställning utredningens lagförslag till riksdagen för ställningstagande. Beträffande motiveringen hänvisas till betänkandet.

Utredningens förslag innebär i korthet följande.

För riksdagens deltagande i beslutsfattandet inom EU enligt Lissabonfördraget måste nya procedurer skapas när det gäller två typer av ärenden. Den ena och utan tvekan vanligaste ärendetypen är utkasten till lagstiftningsakter där riksdagen ska kontrollera att subsidiaritetsprincipen följs. Utredningen, som gör bedömningen att subsidiaritetsprövningen huvudsakligen är en
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
bereds i utskott

Händelser

statustext: bereds i utskott Inlämning: 2009-06-01 Hänvisning: 2009-06-05 Motionstid slutar: 2009-06-22

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.

Förslagspunkter (1)