tillstånd och förvaltning

Framställning / redogörelse 1918:RGK

RIKSDAGENS

år 1917 församlade

REVISORERS

BERÄTTELSE

om granskningen av

RIKSGÄLDSKONTORETS

tillstånd och förvaltning.

STOCKHOLM,

A.-B, P, A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI,

1918.

.

v

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

Inledning ...............................................................................................

Riksgäldskontorets skulder vid 1916 års utgång......................................

Riksgfildskontorets tillgångar vid 1916 års utgång ..........................,.......

Riksgäldskontorets kapitalinkomster och kapitalutgifter år 1916................

Riksstatstitlar för utgifter ....................................................... ...................

Översikt av riksgäldskontorets rörelse under år 1916 samt dess ställning

vid
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida