tillstånd och förvaltning

Framställning / redogörelse 1918:RGK

RIKSDAGENS

år 1917 församlade

REVISORERS

BERÄTTELSE

om granskningen av

RIKSGÄLDSKONTORETS

tillstånd och förvaltning.

STOCKHOLM,

A.-B, P, A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI,

1918.

.

v

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

Inledning ...............................................................................................

Riksgäldskontorets skulder vid 1916 års utgång......................................

Riksgfildskontorets tillgångar vid 1916 års utgång ..........................,.......

Riksgäldskontorets kapitalinkomster och kapitalutgifter år 1916................

Riksstatstitlar för utgifter ....................................................... ...................

Översikt av riksgäldskontorets rörelse under år 1916 samt dess ställning

vid
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.