Årsredovisning för Sveriges riksbank 2018

Framställning 2018/19:RB1

Framställning till riksdagen

2018/19:RB1

Årsredovisning för Sveriges riksbank 2018

Till riksdagen

Sveriges riksbank överlämnar härmed Riksbankens årsredovisning för 2018 till riksdagen. I enlighet med 10 kap. 3 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank (riksbankslagen) innehåller årsredovisningen en förvaltningsberättelse, en balansräkning, en resultaträkning och en bedömning av den interna styrningen och kontrollen.

I förvaltningsberättelsen redogör Riksbanken för hur banken har bedrivit penningpolitiken, främjat ett säkert och effektivt betalningsväsende samt utfört övriga uppdrag under räkenskapsåret.

1

2018/19:RB1

TILL RIKSDAGEN

Direktionen föreslår

att riksdagen fastställer Riksbankens resultaträkning och balansräkning för

räkenskapsåret 2018 enligt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Framställningen bereds i utskott

Händelser

statustext: Framställningen bereds i utskott Inlämnad: 2019-02-18 Bordlagd: 2019-02-26 Hänvisad: 2019-02-27 Motionstid slutar: 2019-03-06

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.

Förslagspunkter (1)